εργασίες

To Service Point Lavrio είναι μοναδικό στη συντήρηση και επισκευή σκαφών. Το εξειδικευμένο προσωπικό σε όλους τους τομείς μπορεί να φέρει εις πέρας και τις πιο απαιτητικές εργασίες του σκάφους σας με γνώσεις και αξιοπιστία. Οι εργολάβοι μας είναι δεσμευμένοι όταν πρόκειται για εις βάθος επισκευή ηλεκτρονικών συσκευών ή ανακατασκευή μηχανής.