Το τεχνικό προσωπικό που πλαισιώνει την εταιρία περιλαμβάνει Ναυπηγό Μηχανολόγο Μηχανικό, Μηχανικούς Κινητήρων Θαλάσσης, Ηλεκτρολόγο και Τεχνίτη Σύνθετων Υλικών. Η εταιρία μας μπορεί να αναλάβει με επιτυχία ένα απλό service κινητήρα έως και την ολική ανακατασκευή ενός σκάφους

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *